กศน.จัดใหญ่..!!! ยูเนสโก ร่วม“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน 2560 เมืองทองธานี

“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล” 8 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

294932

        สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือสากล โดยในปีนี้กำหนดการ“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล”8 กันยายน 2560ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โดยจะเริ่มในเวลา 09.30 น. โดยประธาน (รองนายกรัฐมนตรี) เดินทางถึงห้องพิธีเข้าสู่พิธีเปิดงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน ชมวีดิทัศน์ เรื่อง“การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล” รักษาการผู้อำนวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ (Ms Maki Hayashikawa)  อ่านสารของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ชมวีดิทัศน์การอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องใน“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2560 ประธานกล่าวเปิดงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการผู้อำนวยการยูเนสโกกรุงเทพฯ และเลขาธิการ กศน. ร่วมพิธีเปิดงานบนเวทีกับประธานมอบของที่ระลึกแด่รักษาการผู้อำนวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ เลขาธิการ กศน. มอบของที่ระลึกแด่ประธาน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการผู้อำนวยการยูเนส กรุงเทพฯ และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการ (นอกห้องประชุม)

149

ช่วงบ่ายชมทอล์กโชว์ในหัวข้อเรื่อง“การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล” โดย กำภู ภูริภูวดล และ รัชนีย์ สุทธิธรรม พิธีกรชื่อดังจาก MCOT  รายการเดินหน้าประเทศไทยฉบับประชาชน และนักจัดรายการชื่อดังแห่งคลื่นลูกทุ่งมหานคร พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี  2560 มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น.

img_2022

สำหรับนิทรรศการที่จะจัดจะเน้น Theme ว่า “การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทอล”หรือ  Literacy in a digital world ทั้งนี้นิทรรศการจะจัดเป็น 5 บูธ ได้แก่บูธ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ ส่วนกลาง

20046814_1497089103691798_5510934960411282996_n

ทั้งนี้ ประเทศไทยเริ่มจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2510 โดยกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นเวลา 2 ปี หลังจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO จัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่กรุงเตหะราน เมื่อปี ค.ศ. 1965 และมีมติให้ถือเอาวันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็นที่ที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ (International literacy Day) และเริ่มจัดงานเพื่อรณรงค์ส่งเสริมกระตุ้นเตือนสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ เมื่อ 8 กันยายน 2509เป็นต้นมา

จากการจัดงานเล็กๆ ภายในกองการศึกษาผู้ใหญ่และตามโรงเรียนต่างๆ แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 กองการศึกษาผู้ใหญ่จึงจัดงานวันการศึกษาผู้ใหญ่แห่งชาติขึ้น ในวันที่ 8 กันยายน เมื่อมีการสถาปนากรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 ก็มีการจัดงานวันการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นในวันดังกล่าว และได้ถือว่าวันที่ 8 กันยายน เป็นวันการศึกษานอกโรงเรียนด้วย แต่กระนั้นก็ตามสาระสำคัญของงานในวันดังกล่าวก็ยังให้ความสำคัญในฐานะวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือตลอดมา การจัดงานในวันที่ 8 กันยายนขยายตัวจากการจัดงานเล็กๆ มาสู่การจัดงานร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนมาด้วยกันและถือว่าการรู้หนังสือเป็นประเด็นสำคัญประการหนึ่งของการศึกษานอกโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2551 เป็นปีแรกที่เริ่มมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขอบข่ายของงานกว้างขวางครอบคลุมกิจการเรียนรู้ของผู้คนในชาติหลายมิติ แต่เพื่อที่จะให้การรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือเด่นชัดขึ้น จึงได้ยกเอาวันที่ 8 กันยายน เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

/ขอบคุณข้อมูล ปชส.สำนักงาน กศน. /กำจร หัดไทย รายงาน