ออกตัวแรง..!!! “กศน.จังหวัดลำพูน ในโลกดิจิทัล”กับวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ2560

img_2058

สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ (International Literacy Day) ภายใต้แนวคิด “กศน.จังหวัดลำพูน ในโลกดิจิทัล”

img_1938

        เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน โดยนางยุพิน บัวคอม      ผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเรณู   ลีสุวรรณ์ รองผู้อำนวยฯ และคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน. ร่วมกันจัดกิจกรรม วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ(International Literacy Day) ภายใต้แนวคิด “กศน.จังหวัดลำพูนในโลกดิจิทัล”

img_1940

img_1929

โดยได้รับเกียรติจากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ      ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และอ่านสารจากผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก(UNESCO) โดยมีนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นางวณิชชา ฉ่ำฉลิม ผบ.เรือนจำฯ น.ส.ไพลิน จินดามณีพร ประกันสังคมฯน.ส.อัญณิการ์ นิศาภากร แรงงานจังหวัดฯ น.ส.พิมลสิริ เหลืองวรานันท์ เจ้าของเวียงศิริ ลำพูน รีสอร์ทเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว

img_2022

ในการจัดงานครั้งนี้ มีการแสดงนิทรรศการการจัดการศึกษาในโลกยุคดิจิทัลเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยได้ระดมพลังจากสถานศึกษา กศน.ทั้ง 8 อำเภอร่วมกันจัดนิทรรศการ การศึกษาในศตวรรษที่ 21

img_2078

นิทรรศการการอ่านในโลกดิจิทัล เละการจำหน่ายสินค้าจากชุมชนผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายได้แก่ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ โดย ผศ.ประสาร-คุณอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง

img_2028

img_2012

นอกจากนี้ยังได้นำผลงานการแสดงออกทางวัฒนธรรมของนักศึกษาจาก กศน.อำเภอต่างๆ มาจัดแสดงในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มาชมงาน ผู้มาจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้าภายในห้างแจ่มฟ้า ชอปปิ้งมอลล์ อย่างคับคั่งตลอดทั้งวัน

img_2093

img_2124

img_2060

//ขอบคุณข้อมูล นายอนันต์  คงชุม