เกิดขึ้นแล้ว..!!! “เมืองไฟฟ้า (Electric City)”ที่ท้องฟ้าจำลอง…

21317398_10155786111373648_5984772447057855667_n

“กศน.ร่วมกับ กฟผ. ร่วมมือในการสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่เยาวชน และประชาชน ที่ท้องฟ้าจำลอง กทม.”

21314623_10155786111423648_6330137824292229816_n

        เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 สำนักงาน กศน. โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ“เมืองไฟฟ้า (Electric City)”

21314769_10155786111113648_5419671179846574735_n

ซึ่งเกิดจากข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ บริเวณชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย (ท้องฟ้าจำลอง) กรุงเทพมหานคร

//ขอบคุณภาพข่าว ฝนทอง ทอสายศิลป์