กศน.กำแพงเพชร รุดดูงาน ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อเตรียมการพิธีเปิดต้นปีหน้า…

21363144_1605017376215979_535150309_n

“ตามหมายกำหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. กศน.กำแพงเพชร นำทีมกว่า 30 คนดูงานเตรียมความพร้อมดูงานเก็บรายละเอียดทุกจุดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี”

21150464_1688422327858609_7111681328957010122_n

              สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายจำนงค์ กล่อมแก้ว รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้นายพิรุณ หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อ.พรานกระต่าย นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อ.ไทรงาม นางปาริชาติ เพ็ชรแก่น ผู้อำนวยการ กศน.อ.ทรายทองวัฒนา พร้อมด้วยคณะ ครู บรรณารักษ์ บุคลากร  เดินทางไปศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รวม 37 คน ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2560

21230888_1688420244525484_4297096337004101425_n

              นายวสันต์    รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และ ว่าที่ร้อยตรีสานิตย์  เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลการดำเนินการทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้น การประสานความร่วมมือ การตกแต่ง จัดนิทรรศการ รวมทั้งการเตรียมพร้อมในพิธีเปิด พร้อมนี้ได้พาชมพื้นที่ห้องสมุด มุมต่างๆ ข้อที่ควรดำเนินการ  การประสานงานในพื้นที่เครือข่าย กศน.อำเภอ บรรณารักษ์ ในภาพรวมทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งจริงจัง

21034636_1688429674524541_1306733579221831800_n

21192744_1689444551089720_9071120558638097297_n

ในโอกาสนี้ ได้ข้อแนะนำจากว่าที่ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการฯ และนางสาวปิยาภา ยิดชัง หัวหน้างานห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. (ส่วนกลาง) ได้ให้คำแนะนนำการเตรียมการก่อนพิธีเปิด พิธีเปิด และหลังพิธีเปิด อย่างละเอียดชัดเจน ซึ่งคณะจาก กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อการเตรียมการอย่างสมบูรณ์ที่สุด

21317887_1689443674423141_163680172072118834_n

21314709_10155145931394833_2953101769426432661_n

ทั้งนี้ ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตเป็นลำดับที่ 100 และบัดนี้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แจ้งเรื่อง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

21231044_1688424261191749_1180974842919564159_n

21371045_1691005557600286_6955610938902920472_n

ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการ ตกแต่งภายใน ภายนอก และจัดนิทรรศการ (เพิ่มเติม)ให้เหมาะสมสวยงาม สมพระเกียรติ และการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด รวมทั้งสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกำแพงเพชร เตรียมการในการรับเสด็จ และเชิญชวนเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดในวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

21192362_1688428797857962_436995299410061369_n

/พิมพ์พจี  พันธุ์ชัย ถ่ายภาพ /กำจร หัดไทย รายงาน