พระนำคณะลงพื้นที่..!!! เตรียมรับเสด็จฯ เปิดห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”จ.กำแพงเพชร

21175902_1535963929804315_307045026_n

“ตรวจดูพื้นที่วางผังกำหนดพื้นที่ โดยวางแผนร่วมกัน ในการปรับพื้นที่วางเส้นทางระหว่างห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อ.เมือง จ.กำแพงเพชร และลานพระยาลิไทย ให้สอดรับกันรวมทั้งพื้นที่ถนนด้านหน้าติดคลองสวนหมาก เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับพระราชพิธีเปิด”

21208394_1535962996471075_674282501_n

        เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560  พระราชวชิรเมธี ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายจำนงค์ กล่อมแก้ว รอง ผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายกำจร หัดไทย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางแสงอรุณ สุนทร หัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย และคณะบรรณารักษ์ โดยมีนายพรเทพ ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการกองการช่าง และนายชุติพนธ์  ศิริพงษ์ไทย วิศวกรโยธา 5 เทศบาลตำบลนครชุม ได้ตรวจดูพื้นที่ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

21175983_1535963979804310_248137952_n

ทั้งนี้ ได้ตรวจดูพื้นที่วางผังกำหนดพื้นที่ โดยวางแผนร่วมกันในการปรับพื้นที่วางเส้นทางระหว่างห้องสมุดฯและลานพระยาลิไทย ให้สอดรับกันรวมทั้งพื้นที่ถนนด้านหน้าติดคลองสวนหมาก ที่กำลังดำเนินการ ให้เหมาะสมสวยงาม สมพระเกียรติ

21208618_1535964143137627_1159652185_n

เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับพระราชพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

21208771_1535964059804302_1729676498_n

// นางสาวศิริพร แว่นแก้ว  รายงาน