สยายปีก.!!! ผนึกมืออาชีพ”ข่าวดิจิทัล”ติวเข้ม..กศน.ทั่วประเทศสู่ Thailand 4.0

20732907_1582253565159027_1685146622_n

“สถาบัน กศน.ภาคกลาง สำนักงาน กศน. เป็นเจ้าภาพ ร่วมทีมงานฟอรั่ม 21 SALIKA  แนะเทคนิคข่าวยุคดิจิทัล พร้อมเป็นบรรณาธิการข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน กศน.ดิจิทัล กับนักประชาสัมพันธ์ กศน.ทั่วประเทศ ที่ถือว่าใกล้ชิดประชาชนในทุกพื้นที่ หากมีแง่คิดมุมมองสะท้อนภาพ พร้อมนำเสนอประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ที่รวจเร็วถูกต้องชัดเจน ก็จะเกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ กศน.ผ่านสังคมออนไลน์”

1

167803

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางสาวปาริชาติ เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงาน กศน.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน กศน.ดิจิทัล ซึ่งสถาบัน กศน.ภาคกลาง โดยนายวิมล ชาญชนบท ผู้อำนวยการฯ จัดการประชุมขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม  

833766

833610
ซึ่งมีวิทยากรจากทีมงานฟอรั่ม 21 คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค  SALIKA คุณเกรียงไกร รัชตามุขยนันต์ มาให้ความรู้และเทคนิคในการเขียนข่าวในยุคดิจิทัล การบรรณาธิการข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน กศน.ดิจิทัล แก่ผู้เข้าประชุมที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน กศน.ทั่วประเทศรวม 70 คน

833768

ซึ่งบุคลากร กศน. ถือว่าสามารถดำเนินการได้เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หากมีแง่คิดมุมมองสะท้อนภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ พร้อมนำเสนอประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ที่รวจเร็ว ถูกต้องชัดเจน ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลกับการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์

833609

833926

จากการที่สำนักงาน กศน. โดยนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ภายใต้นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 การพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์งาน กศน.ดิจิทัล เชื่อโยงการการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถมุมมองการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวจเร็ว ถูกต้องชัดเจนและขยายวงกว้างมากขึ้น อันจะเกิดประโยชน์กับการพัฒนาในรูปแบบของ กศน.

20664814_1954246121481581_5976790402852950703_n

//ขอบคุณภาพข่าว ทีมสื่อสารองค์กร กศน. ,กำจร หัดไทย รายงาน