“ครั้งหนึ่งในชีวิต” เจ้าของโรงสีธันยบูรณ์สถาพร มอบ 3 แสน เพื่อห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”กำแพงเพชร

170809_0028

“เมื่อได้ทราบข่าวการสร้างห้องสมุด จึงไม่ลังแลที่จะช่วยเหลือ เพราะจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการรู้หนังสือ การศึกษา ของประชาชนชาวไทยเช่นกันในตอนนี้ ตนเองและครอบครัวได้ใจจดใจจ่อที่จะได้เห็นห้องที่ตนและครอบครัวได้มีส่วนร่วม”

170809_0005

        เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายจำนงค์  กล่อมแก้ว รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการ และนายอนันต์  คงชุม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองลาน พร้อมด้วยนายอนุชา ขอนทอง ครูอาสาสมัคร กศน. คณะครู กศน.อำเภอคลองขลุง ที่ได้รับมอบหมายจากนายสมใจ วิชัยยา ผอ.กศน.อ.เมืองกำแพงเพชรรักษาการผอ.กศน.อ.คลองขลุงได้รับมอบเงินสนับสนุนในการสร้างห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีธันยบูรณ์สถาพร โดยคุณสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร และคุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร ภรรยา เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท เพื่อจัดทำห้องโสตทัศน์ศึกษา หรือห้องมินิเธียเตอร์ ที่ใช้ฉายภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ สารคดีต่างๆ และการจัดเป็นห้องบรรยายสรุป รวมทั้งประชุมกลุ่มได้อีกด้วย

268271

ทั้งนี้ คุณสรวิชญ์ – คุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร ได้กล่าวในระหว่างการรับมอบว่า ตนและครอบครัวรู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ เพราะตนเองเห็นว่าการศึกษานั้นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชาติไทย และห้องสมุดก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอีกด้วย อีกทั้งเมื่อรู้ว่าจะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยิ่งดีใจเพิ่มขึ้น เพราะครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด

170809_0015

ตนเองและครอบครัวยินดี และเต็มใจที่จะช่วยเหลืออย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับทาง กศน. เนื่องจากตนเองก็เป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งของ กศน.อำเภอคลองขลุง เช่นกัน เมื่อได้ทราบข่าวการสร้างห้องสมุด จึงไม่ลังแลที่จะช่วยเหลือ เพราะจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการรู้หนังสือ การศึกษา ของประชาชนชาวไทยเช่นกันในตอนนี้ ตนเองและครอบครัวได้ใจจดใจจ่อที่จะได้เห็นห้องที่ตนและครอบครัวได้มีส่วนร่วม โดยได้ทราบจาก กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ว่าจะนำเงินในส่วนของตนและครอบครัวสมทบไปนั้น ไปสร้างในส่วนของห้องโสตฯ  ที่ได้มีการออกแบบเป็นแบบทันสมัย

สุดท้าย คุณสรวิชญ์ และคุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร และครอบครัวได้กล่าวขอบคุณที่ให้โอกาส ตนและครอบครัวได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

170809_0001

ทั้งนี้ นายจำนงค์  กล่อมแก้ว รองผู้อำนวยการฯ และคณะของ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวขอบคุณ คุณสรวิชญ์ และคุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร และครอบครัวเช่นกันที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ และจะนำเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และตรงตามประสงค์อย่างสูงสุด รองรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.ต่อไป

//จาตุรงค์  พวงไธสงค์ รายงาน