รวมใจ..!!! ลุยโคลนปลูกป่า ครู/นศ.กศน.เมืองกำแพงฯ”ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

20621031_1619120548120537_4027711660979300622_n

“ร่วมแรง ร่วมใจปลูกป่าเขาพริก ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ฟ้าฝนจะไม่เป็นใจตกลงมาจนพื้นที่เต็มไปด้วยโคลน แต่ก็ไม่ทำให้พลังแรง พลังใจในการปลูกป่านั้นลดลง โดยรองพ่อเมืองกำแพงเพชร ขึ้นรถไถเดินตามลุยโคลนเข้าพื้นที่ปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม”

s__24535130

        เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ บริเวณเขาพริก หมู่ที่ 15,16 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ นายสมใจ วิชัยยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นางสาวกฤษกร บูชาธรรม ครู กศน.ตำบลอ่างทองนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

20622131_1619120484787210_7677350523380456088_n

นายสันธาน มั่งคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายจีรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกล่าวเปิด พร้อมด้วย นายธวัชชัย เกตุพันธ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายอุทัย สุวรรณโณ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่าง ทหาร ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และ ครู กศน.ตำบลนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมแรง ร่วมใจปลูกป่าบริเวณเขาพริก ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ฟ้าฝนจะไม่เป็นใจตกลงมาจนพื้นที่เต็มไปด้วยโคลน แต่ก็ไม่ทำให้พลังแรง พลังใจในการปลูกป่านั้นลดลง โดยพ่อเมืองกำแพงเพชรขึ้นรถไถเดินตามลุยโคลนเข้าพื้นที่ปลูกป่า

20638008_1619120731453852_4836901949120477092_n

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ในรัชกาลที่ 9 ในการฟื้นคืนความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรป่าไม้โดยประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ทาง กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝัง ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนรุ่นหลังที่จะเป็นกำลังสร้างป่า สร้างทรัพยากรที่ดีคืนสู่ประเทศชาติในอนาคตต่อไป โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 300 คน

//แพรวพรรณ  เข็มตรง  รายงาน