WOW..!!! นร.ประถมเขต 1 กำแพงเพชร โชว์เด็ดอังกฤษ แป๊ะๆ ครูต่างชาติอึ้ง

1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 นักเรียนร่วมเข้าแข่งขันรวม 150 คน แข่งขัน 7 ประเภท”

2

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยนายวันชัย  เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการจัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

3

ซึ่งนายประจักษ์ ศรสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศเป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะครูที่ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน จำนวน 35 คน และมีนักเรียนร่วมเข้าแข่งขันรวม 150 คน ทั้งนี้มีนางวีระวรรณ  หัดไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ดูแลโครงการฯ

4 5

มีกิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และม.1-3 กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนวัดคูยาง

6

ผลการแข่งขัน นักเรียนที่ชนะเลิศของแต่ละประเภท จำนวน 7 รายการ จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ช่วงเดือนธันวาคม 2560 และหากชนะเลิศก็จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป