ผู้ว่ากำแพงเพชร..!!! มอบประกาศเกียรติคุณ“กศน.”จากการสนับสนุนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

SHARE

 “จังหวัดกำแพงเพชร มอบประกาศเกียรติคุณให้สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร”

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายธัชชัย  สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ นางนภา        จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ตามที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือดังกล่าว

จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุน และความร่วมมืออันดียิ่งในการจัดงานพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560