ตอกย้ำ.!!!ปรับโฉมออนไลน์ ล้ำพัฒนาผู้เรียน”กศน.กำแพงเพชร”ของจริงไม่ได้โม้…

20476561_1657666917600817_5974287717507340957_n

“ผ่านโปรแกรม kppnfe 60.0 ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งถือว่าเราเป็นต้นตำหรับการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ และการพัฒนาการนำเสนอข่าวออนไลน์ การผลิตคลิปการสอนเสริมออนไลน์ การเชื่อมโยงห้องสมุดออนไลน์ และการขายออนไลน์ พร้อมปรับโฉมให้ชัดขึ้น”

20621264_1657667317600777_1754120837674683640_n

        เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เชิญประชุมผู้แทนคณะทำงาน ICT กศน.กำแพงเพชร ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง เตรียมการมอบหมายภารกิจ การอัพเดทข้อมูลและออกแบบพัฒนาเว็ปไซต์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และ เตรียมการรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

20479614_1657667330934109_9093335774790915253_n

โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมเฉพาะกิจในครั้งนี้เพื่อวางแผนการดำเนินงานและเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของส่วนที่ขาดหาย เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

20621035_1657667234267452_7873220830966233208_n

จากนั้นนายกำจร หัดไทย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ “หัวหน้าทีม ICT” ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเชิญประชุมครั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาระบบข้อมูลและออกแบบพัฒนาเว็ปไซต์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

20479790_1657667010934141_3347870875479510123_n

รวมทั้งการเตรียมสรุปงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยการดำเนินการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียน กศน.กำแพงเพชร ผ่านโปรแกรม kppnfe 60.0 ตามนโยบายThailand 4.0 ซึ่งถือว่าเราเป็นต้นตำหรับการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ และการพัฒนาการนำเสนอข่าวออนไลน์ การผลิตคลิปการสอนเสริมออนไลน์ การเชื่อมโยงห้องสมุดออนไลน์ และการขายออนไลน์ พร้อมกับแลกเปลี่ยน และร่วมแชร์ไอเดีย ร่วมกันแบ่งทีม มอบหมายภารกิจให้ทีม ICT ได้ดำเนินการต่อไป

20476143_1657667680934074_8998430920138958606_n

20525394_1657667837600725_198921568679333893_n

//พิมพ์พจี พันธุ์ชัย ภาพ,ข่าว