งานดี..!!! ทีม”ซ่อมสร้าง เมืองคนแกร่ง” กศน.กำแพงเพชร ปรับพื้นที่ห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี”รับพิธีเปิด..

SHARE

“ทีม”ซ่อมสร้าง เมืองคนแกร่ง” (สุดยอดทีมที่เป็นกำลังสำคัญของ กศน.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตลอดหลายปีที่ผ่านมา) ซึ่งในทีมมีทั้ง ครู กศน.ตำบล บรรณารักษ์ห้องสมุดฯ และบุคลากรของ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ทั้ง 11 อำเภอ มาช่วยกันปรับสภาพพื้นที่ภายนอกห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  พระราชวชิรเมธี ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตรวจงาน และให้คำแนะนำ ในการเตรียมรับเสด็จฯ ในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายมงคล พลายชมพูนุท        ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม นำชมการดำเนินงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกห้องสมุดฯ

โดยตลอดทั้งวันนี้ ทีม”ซ่อมสร้าง เมืองคนแกร่ง” (สุดยอดทีมที่เป็นกำลังสำคัญของ กศน.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตลอดหลายปีที่ผ่านมา) ซึ่งในทีมมีทั้ง ครู กศน.ตำบล บรรณารักษ์ห้องสมุดฯ และบุคลากรของ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ทั้ง 11 อำเภอ มาช่วยกันปรับสภาพพื้นที่ภายนอก และเทคอนกรีต สุดยอดทีมแกร่ง กศน. โดย ทีมซ่อมสร้าง จะมาดำเนินการตลอดทั้งสัปดาห์นี้

ซึ่งมีทีมส่งเสบียงจาก นางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นางแสงอรุณ สุนทร งานส่งเสริมการศึกษาอัธยาศัย และ นางพนารัตน์ ศรีตะลา นักวิชาการศึกษา มาเป็นกำลังหลักในการดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม ตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่จะถึงนี้

//ศิริพร แว่นแก้ว รายงาน