ประกาศก้อง..!!!”หมู่บ้านไม่ขายเสียง”พื้นที่ กศน.เมืองกำแพงเพชร ร่วม กกต. เน้นพื้นที่…

image_ec46c0f

“เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ ไม่มีการทุจริตซื้อสิทธิ์ ขายเสียงในการเลือกตั้ง ประชาชนไปใช้สิทธิ์อย่างมีคุณภาพ รู้เท่าทันการเมืองสามารถเลือกผู้แทนที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากการเลือกตั้ง”

image_1ba3bf6

        เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสมใจ วิชัยยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและคณะครู ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ 5 ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

image_613f6b7

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายธนบรูณ์ สินมานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวคำปฏิญาณตนและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมกับมอบสื่อวัสดุอุปกรณ์และป้ายรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง 1 หมู่บ้าน ต่อ 1 อำเภอ

image_e736ca7

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ ไม่มีการทุจริตซื้อสิทธิ์ ขายเสียงในการเลือกตั้ง ประชาชนไปใช้สิทธิ์อย่างมีคุณภาพ รู้เท่าทันการเมืองสามารถเลือกผู้แทนที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากการเลือกตั้ง โดยสร้างความร่วมมือกับ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นกระบอกเสียง กระจายข่าว สาระความรู้ที่ถูกต้องเข้าถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมภาคส่วนประชาชน นักศึกษา จำนวน 40 คน

//แพรวพรรณ  เข็มตรง รายงาน