วิน วิน..!!! “มสธ.”หนุน”กศน.เมืองกำแพงเพชร”เน้นมุมอาเซียนน่ารู้…

image_c13be49

“ศูนย์วิทย์พัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุโขทัย จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด “พัฒนาความรู้ สู่อาเซียนกับมุม มสธ.”ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งจัดสอนการทำดอกไม้จันทน์ อีกด้วย” 

image_45427e8

        เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ ศูนย์วิทย์พัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุโขทัย จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด “พัฒนาความรู้ สู่อาเซียนกับมุม มสธ.”ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากนายสมใจ วิชัยยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

image_3a60749

ในการนี้ นางประนอม สุวรรณประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทย์พัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกบการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งจัดสอนการทำดอกไม้จันทน์อีกด้วย

image_fcd9430

โครงการดังกล่าว มีผู้ให้ความสนใจทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมทั้งสิ้น 65 คน

//แพรวพรรณ  เข็มตรง รายงาน