เอาแล้วไง..!!! จับครู/บรรณารักษ์ กศน.กำแพงเพชร เขียน”พินัยกรรม”เสริมแนะแนว…

image_b52a087

“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุโขทัย จัดสัมมนาคณะครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ อาจารย์แนะแนวและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรมเทคนิคการเขียนพินัยกรรมและการแบ่งมรดก เรื่อง”พินัยกรรม” ความรู้ทางด้านกฏหมาย ให้ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร”

image_ab2a8dd

       เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายสมใจ วิชัยยา ได้มอบหมายให้ นางบุญชรัสมิ์ จันทร์พุ่ม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ณ ห้องริเวอร์วิว โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

image_f417a4e

จัดโดย ศูนย์วิทย์พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุโขทัย วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดยรองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

image_a1936c1

ในการสัมมนาครั้งนี้ยังมีการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนพินัยกรรมและการแบ่งมรดก เรื่อง “พินัยกรรม” ความรู้ทางด้านกฏหมาย ผลบังคับของพินัยกรรม และการฝึกร่างพินัยกรรม ในการนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวจำนวน 50 คน

/แพรวพรรณ  เข็มตรง รายงาน