“5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”รมต.เกษตร ลงพื้นที่ กำแพงเพชร ติดตาม กศน.ร่วมเป็นทีมงาน…

19510446_1618797068154469_6159747756682240537_n

“เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช และสนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร ให้สามารถลดรายจ่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”

 19510578_1618795528154623_7630918452238550967_n 

        พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางกุลดา พันธุ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมต้อนรับและนำชมผลงาน

19554452_1618795348154641_561686274211997882_n

ซึ่งท่านรัฐมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะเดินทางได้ลงพื้นที่ดูงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร 2 จุด คือ จุดที่ 1 เกษตรกรชื่อ นายสวิง บุญปั่น หมู่ 2 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร กลุ่ม เกษตรกร Cell ต้นกำเนิด เดิมทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 2 งาน ได้รับแรงบันดาลใจ ขยายพื้นที่ใหม่ 2 ไร่

19437652_1618804774820365_4700619063079222483_n

จุดที่ 2 เกษตรกรชื่อนางทองคำ กุลมาลา หมู่ 2 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เป็นเกษตรกร Cell ต้นกำเนิด เดิมปลูกพืชผสมผสาน 4 ไร่ ได้รับแรงบันดาลใจแล้ว ขยายพื้นที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 6 ไร่ เมื่อปลายเดือนเมษายน 2560

19510490_1618794571488052_8484680525713258762_n

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานโครงการ“5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช และสนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับพื้นที่ของเกษตรกร ให้สามารถลดรายจ่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

19510245_1618797911487718_6187140567193498690_n

คณะทำงาน โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน ดังนี้ 1. วิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 3. สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร 4. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร 5. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 6. ผู้จัดการบริษัท สยามคูโยต้า คอร์ปอเรชั่น

19437632_1618797034821139_8249008609812211453_n

ทั้งนี้ นายจำนงค์  กล่อมแก้ว รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำทีมของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะคณะทำงาน เข้าร่วมให้ข้อมูลการดำเนินการดังกล่าวด้วย

19656999_1618803458153830_3115703341054701145_n

//พิมพ์พจี  พันธุ์ชัย  รายงาน