ปิติล้น..!!! พระญาลิไทย สง่างาม วันเสด็จกลับกำแพงเพชร 660 ปีล่วง น้ำตาคลอ…

19420780_1499558323420265_7375650638004310723_n

“วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ทำพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 พระญาลิไทย ประดิษฐานที่ลานพระญาลิไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนาพระบรมธาตุ นครชุม ที่มาของงาน นบพระ เล่นเพลง”

240580

        เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.09 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ณ ลานพระญาลิไทย วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ร่วมด้วยนายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าฯ นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั่วไปหลายร้อยคน

136120

ทั้งนี้ พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 พระญาลิไทย ซึ่งวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ร่วมกับคณะกรรมการจัดสร้าง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนาพระบรมธาตุนครชุม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 1900 โดยประดิษฐานที่บริเวณลานพระญาลิไทย วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ซึ่งจัดให้มีพิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายเครื่องสักการะ

19399139_1560022207382230_1186230975025577022_n

        พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ เปิดเผยว่าสำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์พระธรรมราชาที่ 1 พระญาลิไทยมีขนาด 2 เท่าครึ่งขององค์จริง โดยมีนายอัษฎายุธ อยู่เย็น เป็นผู้ออกแบบ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากประวัติศาสตร์และงานศิลปกรรมสมัยสุโขทัย ออกแบบให้มีลักษณะรูปยืน ก้าวขาซ้ายไปข้างหน้าเล็กน้อย มือซ้ายถือหนังสือไตรภูมิพระร่วง มือขวาเปิดออกหมายถึงการเป็นผู้ให้ ส่วนด้านเครื่องแต่งกายและเครื่องทรงต่างๆ ได้ศึกษาค้นคว้าจากเทวรูป พระพุทธรูป งานศิลปกรรมต่างๆสมัยสุโขทัยชิ้นสำคัญๆ ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

19400162_1560028450714939_8587642553260617311_n

และในครั้งนี้ประชาชนชาวกำแพงเพชร ได้พร้อมใจกันร่วมงานตั้งแต่วันที่ 22- 23 มิถุนายน 2560 ในพิธีต่างๆอย่างเต็มใจ หลายคนกล่าวว่าถือเป็นบุญที่ได้มาร่วมงานมาสักการะ คล้ายกับพระองค์ได้เสด็จกลับมากำแพงเพชรอีกครั้ง หลังจากเคยเสด็จมาเมื่อ 660 ปีก่อน จนเป็นที่มาของงานประจำปีของชาวกำแพงเพชรคืองาน“นบพระ เล่นเพลง”

239690