กศน.คลองขลุง ทำดอกดารารัตน์ ตาม“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

19105974_124907541424589_7395820752232120116_n

“เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กศน.อำเภอคลองขลุง ได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง มอบหมายให้จัดฝึกอบรมครูเพื่อนำไปต่อยอด สอนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ”

19030332_124913001424043_7185013046324804238_n

        ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และทรงเข้าพระทัยถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยว่ายังคงรำลึกถึงพระองค์มิเสื่อมคลาย และมีความประสงค์จะทำสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

19184053_1521143814603336_1055548368_n
กศน.อำเภอคลองขลุง โดยนางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรรักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองขลุง จึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง มอบหมายให้จัดฝึกอบรมครูเพื่อนำไปต่อยอด สอนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจต่อไป

19113784_124907641424579_5079356709246576687_n

ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วมกว่า 20 คน โดยดอกไม้จันทน์ที่ กศน.อำเภอคลองขลุง ได้จัดสอน คือ ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดอกดารารัตน์นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง ชื่อดอกดารารัตน์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง โดยคำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด คำว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า

19113907_124912638090746_7670908348978024402_n

//จาตุรงค์  พวงไทยสงค์  รายงาน