สำนึกดีรักษ์โลก..!!!“กศน.คลองขลุง”ปลูกป่า ยิ่งร้อนยิ่งปลูก..

18410

“ทุกภาคส่วน อำเภอคลองขลุง ปลูกต้นไม้ กศน.มีส่วนกระตุ้นให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของต้นไม้ และอันตรายของภาวะโลกร้อน”

18412

          กศน.อำเภอคลองขลุง โดย น.ส.วราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองลาน มอบให้คณะครูและนักศึกษา ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง และภาคส่วนราชการในท้องที่ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ บ้านหนองตาเถร หมู่ที่ 13 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง ได้นำคณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมการจัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ บ้านหนองตาเถร หมู่ที่ 13 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายวิโรจน์ ชาตะนาวิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง เป็นประธานในพิธีเปิด

18413

ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มี ข้าราชการ ทหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกันคับคั่ง เพราะปัญหาโลกร้อน นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มีส่วนกระตุ้นให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของต้นไม้ และอันตรายของภาวะโลกร้อน

สืบเนื่องจากในรอบหลายปีที่ผ่านมา แทบทุกคนคงได้รับข่าวภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้จากสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะทางโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ พายุถล่ม น้ำท่วม และไฟป่า ทำให้ผู้คนที่ไม่เคยสนใจธรรมชาติมาก่อนก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความหวาดวิตก เพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะมีทุกรูปแบบแล้ว ยังมีความรุนแรงมากกว่าเดิม แถมในหลายภูมิภาคต้องเผชิญหน้ากับความเลวร้ายอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน นั่นจึงเป็นที่มาของการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เราหันมาเห็นค่า เห็นความสำคัญ ของต้นไม้ ก่อนที่จะสายเกินไป

//จาตุรงค์  พวงไทยสงค์  รายงาน