ห้องสมุดมีชีวิต..!!! ทันสมัย แหล่งเรียนรู้ทรงคุณค่าที่“เจ้าฟ้านักอ่าน”ทรงพระราชทานให้ชาวกำแพงเพชร ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”ความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่มีวันหยุด

หลังจากที่สมเด็จพระเ

Read more