ผู้ว่ากำแพงเพชร เน้นทุกภาคส่วนเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดห้องสมุด“เฉลิมราชกุมารี”และอนุสาวรีย์พระยาลิไทย

“จัดประชุมคณะกรรมการ

Read more

ก่อนเริ่มงานใหญ่..!!! “ผอ.นภา” กศน.กำแพงเพชร พบพระ/รายงานตัวเจ้าเมือง เตรียมรับเสด็จฯ..พร้อมปลูกฝังธรรมะนักศึกษา..

“หลังได้รับการแต่งตั

Read more