Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 19452 View view 54.144.29.233 rss feed
 
 ชื่อ :   นางสาวชโรทัย ปัญติ   ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน   นิเทศการศึกษา  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายกำจร หัดไทย   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ฝ่ายงาน   ยุทธศาสตร์  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายไพโรจน์ จันนาค   ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน   การเงิน  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางแสงอรุณ สุนทร   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงาน   อัธยาศัย  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวเจนจิรา บุญเนรมิต   ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
ฝ่ายงาน   ยุทธศาสตร์  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางพนารัตน์ ศรีตะลา   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน   การศึกษานอกระบบ  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวศรีสุดา ผุดมี   ตำแหน่ง :   นักวิชาการพัสดุ
ฝ่ายงาน   พัสดุ  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวสมัชญา กั๊กหนู   ตำแหน่ง :   นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายงาน   อำนวยการ  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวสุดารัตน์ พันธุ์ชัย   ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน   การเงิน  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย   ตำแหน่ง :   นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายงาน   ภาคีเครือข่าย  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   ว่าที่ ร.ต.เกียรติชัย เกษาพร   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน   สารสนเทศ  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวจินดารัตน์ ทับทิม   ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายงาน   พัสดุ  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นางสาวสุนิสา ทองน้อย   ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายงาน   การเงิน  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายมานิตย์ ศรีตะลา   ตำแหน่ง :   พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายสาธิต จินดาวนิชย์   ตำแหน่ง :   พนักงานพิมพ์ 3
ฝ่ายงาน   ธุระการ  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายประเสริฐ อาจกล้า   ตำแหน่ง :   พนักงานบริการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายมาโนชน์ เวทการ   ตำแหน่ง :   พนักงานบริการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายวสันต์ มั่นสุทธิ   ตำแหน่ง :   พนักงานบริการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -
ชื่อ :   นายสมชาย ภาคี   ตำแหน่ง :   พนักงานบริการ
ฝ่ายงาน   -  ภูมิลำเนา   -
ติดต่อเบอร์โทร   -
E - Mail :  -

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร  เบอร์โทรติดต่อ  055854835,Fax 055854832
ติดต่อผู้ดูแล kpt_nfedc@nfe.go.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ทีม ICT กศน.จังหวัดกำแพงเพชร