Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 16404 View view 54.162.47.106 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : คึกสุดๆ..!! กำแพงเพชร ระดมมือแผนทุกหน่วย กศน.ร่วมปรับ “โครงการสู่ความเป็นเลิศ”บอกเลยงานนี้ไม่ธรรมดา
บันทักเมื่อ 27/12/2016  จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง

 4

“สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ทบวง กรม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาท้องถิ่น”

            เมื่อวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถ บุคลากร และองค์กร เรื่อง การเขียนโครงการสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้ มีความสำคัญต่อการเขียนโครงการ เพื่อความเป็นเลิศ ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย การเขียนโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้เขียนโครงการต้องศึกษา และสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ทบวง กรม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาท้องถิ่น

3 6

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชการในปัจจุบัน โดยเฉพาะบุคลากรในส่วนราชการ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการเขียน โครงการ แผนงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการเขียนโครงการ และเพื่อเป็นการ เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรดังกล่าว ให้สามารถเขียนโครงการ ได้ตรงตามหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาทักษะที่จำเป็น ในการเขียนโครงการ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาโครงการ แผนงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องฝึกฝน พัฒนาทักษะให้กับบุคลากรในส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลที่เป็นเลิศในการเขียนโครงการ พัฒนาทักษะให้กับบุคลากรในส่วนราชการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในงานของตน ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเอง องค์กรชุมชนสังคมรวมไปถึงประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

1 

ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ถือว่าได้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ การปรับปรุง โครงการให้ได้มาตรฐาน สามารถบรรลุแผนงานยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้อย่างแท้จริง สามารถนำไปใช้กับภาระกิจของ กศน. ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 20/06/2017
 10:30 น.ที่ไหนเด็ด..!!! ผ่าน รีวิว กศน.คลองขลุง นำก่อนบอกเลยว่าเด็ดทุกตำบล…
 01/06/2017
 03:30 น.สำนึกดี..!!! นศ.กศน.เก็บเงินคืนเจ้าของ ยกเป็น”คนดีศรีพรานกระต่าย”
 01/06/2017
 03:29 น.บอกแล้ว กศน.เขาเอาจริง..!!! ติวเข้ม ผลิตคลิปสื่อ ปล่อยทั่วประเทศ
 01/06/2017
 03:28 น.ฟ้ามีตา.!!! หนุ่มพิการขานศ.กศน.เรียนซ่อมจาก”ยูทูป”เลี้ยงชีพ เครื่องพังสิ้นทางทำกิน..ครูขึ้นเฟสช่วย
 01/06/2017
 03:28 น.ขับเคลื่อนจริงจัง..!!!”การศึกษาเพื่อชีวิต”กำแพงเพชร ทุกภาคส่วนขานรับเดินต่อ…กศน.เข้าร่วมวง..
 01/06/2017
 03:27 น.“กศน.อู่ข้าว อู่น้ำ″ร่วม กอ.รมน. จัดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
 01/06/2017
 03:26 น.กศน.จัดเข้ม..!!! บรรณารักษ์ทั่วประเทศ เดินหน้านักอ่าน…กำแพงเพชรส่งทีมร่วมเน้นโซลเชียว..
 01/06/2017
 03:25 น.การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2560
 29/05/2017
 04:40 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร  เบอร์โทรติดต่อ  055854835,Fax 055854832
ติดต่อผู้ดูแล kpt_nfedc@nfe.go.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ทีม ICT กศน.จังหวัดกำแพงเพชร