เรียน บุคลากร กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
  เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน เมษายน 2560

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/04/2017 เวลา  : 08:31 น. โดย  : เกียรติชัย
โหลด1 : 1904170831CXLS41.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save