เรียน บุคลากร กศน.จังหวัดกำแพงเพชร งานการเงินและบัญชี
  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2560

  เนื้อหาโดยย่อ :
 การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2560


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/04/2017 เวลา  : 05:47 น. โดย  : เกียรติชัย
โหลด1 : 11041707233NQ4S1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save