เรียน กศน.อำเภอ (นิเทศภายใน)
  เรื่อง แบบกรอกข้อมูลแผนเรียนรู้รายบุคคล

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 28/02/2017 เวลา  : 10:50 น. โดย  : เกียรติชัย
โหลด1 : 2802171050JUM371.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save