เรียน บุคลากร กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
  เรื่อง แบบฟอร์ม กผ03 DMIS60

  เนื้อหาโดยย่อ :
 -


  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/02/2017 เวลา  : 13:21 น. โดย  : เกียรติชัย
โหลด1 : 0602171321DJ2AT1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save