เรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร (ใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น)
  เรื่อง ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2560

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 2. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (ใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 18/01/2017 เวลา  : 16:20 น. โดย  : เกียรติชัย
โหลด1 : 1801171619EJP4M1.PDF
โหลด2 : 1801171619EJP4M2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save