เรียน ฟอร์มรายงานการค้ามนุษย์
  เรื่อง ฟอร์มรายงานการค้ามนุษย์

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ฟอร์มรายงานการค้ามนุษย์


  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/01/2017 เวลา  : 10:33 น. โดย  : เกียรติชัย
โหลด1 : 1001171033G5KP41.JPG
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save