Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 16427 View view 54.158.55.251 rss feed
 
 
บทความเรื่อง :  การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) บันทักเมื่อ 02/11/2016 ( 112)

 การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)
สมองกับการเรียนรู้ 
      1.คนเราเกิดมาพร้อมกับจำนวนเซลสมองที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
      2.การขยายตัวของสมองไม่ได้มาจากการเพิ่มจำนวนเซลของสมอง แต่มาจาก “ใยประสาท” 
      3.สมองมีความยืดหยุ่น หากเราใช้สมองในการแก้ไขปัญหา สมองก็จะมีการสร้างใยประสาทเพิ่มขึ้น แต่ถ้าไม่ได้ใช้ใยประสาทก็จะถูกทำลายลงไป 
      4.อารมณ์มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ โดยอารมณ์จะเป็นตัวช่วยเราในการเรียกความทรงจำเดิมที่เก็บไว้ในสมอง 
      5.ภาวะของสมองที่เหมาะสมที่สุดต่อการเรียนรู้ว่า ความตื่นตัวแบบผ่อนคลาย (Relaxed alertness) 
      6.การเรียนรู้จะประสบความสำเร็จที่สุดเมื่อกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับประสบการณ์ทางกายภาพที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ 
      7.เราจะจำสิ่งต่าง ๆ ได้แม่นยำที่สุดเมื่อข้อเท็จจริงต่าง ๆ และทักษะฝังอยู่ในจากกิจกรรมในชีวิตจริงตามธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดความจำการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ 
      8.เราเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นโดยการปฏิบัติ หรือการฝึกทำ 
      9.สมองซีกซ้าย คือ ตรรกะ ตัวเลข การวิเคราะห์ 
      10.สมองซีกขวา สั่งการเกี่ยวกับ ศิลปะ ดนตรี จินตนาการ การสังเคราะห์ 

พื้นฐาน 3 ข้อของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) 
      1.การทำให้เด็กเกิดการตื่นตัวแบบผ่อนคลาย 
            - การสร้างบรรยากาศให้เด็กไม่รู้สึกเหมือนถูกกดดัน แต่มีความท้าทาย ชวนให้ค้นคว้าหาคำตอบ
 

      2.การทำให้เด็กจดจ่อในสิ่งเดียวกัน 
            - การใช้สื่อหลาย ๆ แบบ รวมทั้งการยกปรากฏการณ์จริงมาเป็นตัวอย่าง และการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ 
 
            - การเชื่อมโยงความรู้หลาย ๆ อย่าง 
 
            - การอธิบายปรากฏการณ์ด้วยความรู้ที่เด็กได้รับ
 

      3.ทำให้เกิดความรู้จากการกระทำด้วยตนเอง 
            - การให้เด็กได้ลงมือทดลอง ประดิษฐ์ หรือได้เล่าประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้อง 
 
 
ที่มาข้อมูล : http://l-theory-g6.blogspot.com/
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร  เบอร์โทรติดต่อ  055854835,Fax 055854832
ติดต่อผู้ดูแล kpt_nfedc@nfe.go.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ทีม ICT กศน.จังหวัดกำแพงเพชร