Facebook
 


สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสิบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน

ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน

ดาวห์โหลดแบบวุฒิบัตรโครงการผู้สุงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

ดาวห์โหลด คู่มือหลักสูตรดิจิทัล

 

 

 


สถิติผู้เข้าชม :
  เริ่มนับวันที่ 5 มีนาคม 2561