ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็น

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 (ข่าวใหม่คลิ๊ก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น

พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 62 (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ ระบบ sky books (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือระบบ Sky Books (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือโปรแกรม KPP NFE 60.0 (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดแบบวุฒิบัตรโครงการผู้สุงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
(คลิ๊ก)

ดาวน์โหลด คู่มือหลักสูตรดิจิทัล (คลิ๊ก)

ระบบรายงาน

 


สถิติผู้เข้าชม :
  เริ่มนับวันที่ 1 มีนาคม 2561