NEW 12 พ.ย.61 ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอ (รายละเอียดคลิ๊ก)

ดาวห์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ ระบบ sky books (คลิ๊ก)

ดาวห์โหลดเอกสารนโยบายของท่าน รมช.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (คลิ๊ก)

ดาวห์โหลดเอกสารคู่มือระบบ Sky Books (คลิ๊ก)

ดาวห์โหลดเอกสารคู่มือโปรแกรม KPP NFE 60.0 (คลิ๊ก)

ดาวห์โหลดแบบวุฒิบัตรโครงการผู้สุงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
(คลิ๊ก)

ดาวห์โหลด คู่มือหลักสูตรดิจิทัล (คลิ๊ก)

 

 

 


สถิติผู้เข้าชม :
  เริ่มนับวันที่ 1 มีนาคม 2561