NEW 27 ธ.ค.61 ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย>>> คลิ๊ก (รายละเอียดคลิ๊ก)

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ ระบบ sky books (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดเอกสารนโยบายของท่าน รมช.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือระบบ Sky Books (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือโปรแกรม KPP NFE 60.0 (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดแบบวุฒิบัตรโครงการผู้สุงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
(คลิ๊ก)

ดาวน์โหลด คู่มือหลักสูตรดิจิทัล (คลิ๊ก)


สถิติผู้เข้าชม :
  เริ่มนับวันที่ 1 มีนาคม 2561