หน้าแรก   ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   สำหรับครูกศน   คู่มือการใช้งาน   สถิติ000002838
+++ ระบบบริการ การศึกษา( Education Services System ) +++   
 
     
 
ขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรมดูผลการเรียนออนไลน์
สำหรับนักศึกษา
1.นักศึกษาต้องรู้ว่าเรียนอยู่ในระดับใดแล้วให้เลือก
ระดับนั้นในเมนูด้านบน
2.ในการตรวจดูผลการเรียนนั้นมีอยู่ 2 รูปแบบ
    1.ตรวจผลการเรียนโดยให้ใส่รหัสนักศึกษา
    2.ในกรณีจำรหัสนักศึกาษาไม่ได้ให้ใส่ชื่อนักศึกษา
3.ในการตรวจดูผลการเรียนนั้น จะมีประวัตินักศึกษา
รายวิชา รหัสวิชา คะแนนเก็บ ผลการเรียน
ผลการทำหน่วยกิจกรรม(กพช.)


 
     
 
สำหรับนักศึกษา
 
เรียนออนไลน์  
ระดับประถมศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   
ตารางสอบ  
ระดับประถมศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   
   
   
   
 
     
 

ตารางสอบ
           ระดับประถมศึกษา คลิกดูตารางสอบ
ใส่ชื่อ(ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) ภารเรียนที่
           ตารางสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกดูตารางสอบ
ใส่ชื่อ(ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) ภารเรียนที่
           ตารางสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกดูตารางสอบ
ใส่ชื่อ(ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม) ภารเรียนที่