:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งรายงานการจัดทำกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางร
วัน เวลา ส่ง 23 พ.ย. 255811:46:36
จาก กศน.โกสัมพีนคร
ที่ ศธ ศธ0210.2002/922

 ส่งรายงานการจัดทำกระบวนงาน/คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน  

 พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1