:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ยืนยันการจ้างเหมาต่อเนื่องเอกชนในตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วัน เวลา ส่ง 30 ก.ย. 255716:42:09
จาก กศน.โกสัมพีนคร
ที่ ศธ ศธ ๐๒๑๐.๒๐๐๒/๘๖๐

 กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ยืนยันการจ้างเหมาต่อเนื่องเอกชนในตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1