:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานข้อมูลครู กศน. รายบุคคล
วัน เวลา ส่ง 24 มิ.ย. 255715:33:09
จาก กศน.บึงสามัคคี
ที่ ศธ ศธ.0210.2008/225

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามัคคี ได้ดำเนินการUpdate ข้อมูล

ครู กศน. ผ่านระบบทางเว็บไซต์ http://mis.nfe.go.th  เรียบร้อยแล้ว 
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2