:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเวที รู้ทันทีวี(สื่อ)กับไทยพีบีเอส ครั้งที่๑ อำเภอบึงสามัคคี
วัน เวลา ส่ง 14 พ.ค. 255711:56:10
จาก กศน.บึงสามัคคี
ที่ ศธ ศธ.0210.2008

 ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเวที รู้ทันทีวี(สื่อ)กับไทยพีบีเอส ครั้งที่๑


ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โรงแรมเพ็ชรโฮเต็ล กำแพงเพชร


อำเภอบึงสามัคคี


 


รายชื่อตำแหน่งนายศราวุฒิ  พงษ์ประวัติตำแหน่งครูอาสาสมัครนายวิวัฒน์  แสงพุ่มตำแหน่งครู กศน.ตำบลนายอินทนนท์  แก้วทองตำแหน่งครู กศน.ตำบล                                                             


                                                                         รวมทั้งสิ้น ๓ คน  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1