:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ กศน.อำเภอปางสิลาทอง
วัน เวลา ส่ง 21 ธ.ค. 255510:09:02
จาก กศน.ปางศิลาทอง
ที่ ศธ 0210.2009/938

ให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ กศน.ปางศิลาทอง
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1