:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูอาสาสมัครฯและครูกศน.ตำบลเข้ารับการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๕๕(อำเภอบึงสามัคค
วัน เวลา ส่ง 14 มี.ค. 255514:29:07
จาก กศน.บึงสามัคคี
ที่ ศธ ศธ ๐๒๑๐.๒๐/ว๓๗๒
ได้จัดส่งรายชื่อครูอาสาสมัครฯและครูกศน.ตำบลของอำเภอบึงสามัคคี จำนวน 3 คน ไปเข้ารับการพัฒนา ตามรายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1