:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานนำท่วม
วัน เวลา ส่ง 18 พ.ย. 255410:52:02
จาก กศน.เมืองกำแพงเพชร
ที่ ศธ 2001
รายงานนำท่วม
รายงานผล วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ..2554...เวลา 10.00 น.
จังหวัด ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้ง จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) จำนวนนักเรียนที่ได้ความเสียหาย (คน) รายการความเสียหาย ความช่วยเหลือที่ต้องการ ประมาณราคา (บาท) ที่อยู่/เบอร์ติดต่อ
กำแพงเพชร กศน. ตำบลคลองแม่ลาย 65 6 คน
รายที่ 1 ไร่มัน 15 ไร่ เสียหาย 7 ไร่ เงินลงทุน 20,000 088-1515044
รายที่ 2 สวนลำไย,สวนพุทรา,8 ไร่ เงินลงทุน 5,000 083-4121622
รายที่ 3 พืชผักสวนครัว เงินลงทุน 3,500 087-8515847
รายที่ 4 พืชผักสวนครัว เงินลงทุน 3,500 087-8515847
รายที่ 5 นาข้าว 20 ไร่ เงินลงทุน 200,000 086-2008810

กำแพงเพชร กศน. ตำบลนาบ่อคำ 250 คน 30 คน นาข้าว 1000 ไร่ เงินลงทุน 18,000,000 086-2129755
15 คน ไร่มัน 700 ไร่ เงินลงทุน 300,000 086-2129755
7 คน ไร่ข้าวโพด 50 ไร่ เงินลงทุน 100,000 086-2002411ผู้รายงาน …………………………………………………………………….


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1