=== ระบบดู รายการ ETV Online สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแเพงเพชร ====  
 
     
 
 
ตำบลคลองขลุง
ตำบลท่ามะเขือ
ตำบลท่าพุทรา
ตำบลแม่ลาด
ตำบลวังแขม
ตำบลหัวถนน
ตำบลวังไทย
ตำบลวังบัว
ตำบลคลองสมบรูณ์
ตำบลวังยาง