=== ระบบดู รายการ ETV Online สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแเพงเพชร ====  
 
     
 
 
ตำบลแสนตอ
ตำบลเกาะตาล
ตำบลยางสูง
ตำบลป่าพุทรา
ตำบลสลกบาตร
ตำบลดอนแตง
ตำบลวังชมพู
ตำบลวังหามแห
ตำบลโค้งไผ่
ตำบลบ่อถ้ำ
ตำบลปางมะค่า