น้อมส่งองค์ภูมินทร์มหาราชาสู่สวรรคาลัย ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 11 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร 055 - 854835 เบอร์แฟกซ์ 055 - 854832

E-mail : kpt_nfedc@nfe.go.th