สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

139 หมู่ 11 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร 055 - 854835 เบอร์แฟกซ์ 055 - 854832

E-mail : kpt_nfedc@nfe.go.th

ดูแลระบบโดย ว่าที่ ร.ต.เกียรติชัย เกษาพร นักวิชาการศึกษา